Новини от светът – друг път

Защо по дяволите не мога да намеря името България или Bulgaria на първа страница на http://www.reuters.com/ нито на http://www.bbc.com/news/ нито на http://www.cnn.com/EUROPE/?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>