Тестване бързодействието на Mysql с xfs & ext3 фаилови системи

Теста: nako@fasa:~$ mysqlslap –auto-generate-sql –concurrency=100 –iterations=5 –number-of-queries=10000

 

Резултта, при различни фаилови системи.

FS Average number of seconds to run all queries: Minimum number of seconds to run all queries: Maximum number of seconds to run all queries
XFS 21.936 21.619 22.190
EXT3 20.561 20.458 20.611

Изглежда ми като че ext3 да е с около 5 процента по бърза от XFS.

Debian GNU/Linux 6.0, mysql-server Version: 5.1.49-3, фаиловите системи монтири “както са”, тоест без каквито и да са настроики.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>