Пинтириром

Пинтириром е нищо незначеща дума. А целта на тази страница е един малък експеримент със думата пинтириром. “Пинтириром” е една съвсем случайно-измислена дума, която ми хрумна, и искам да видя за колко време ще бъде “обработена” от … обработвачите , не искам да им споменавам името.

Та така пинтириром, нищо не значеща дума, да видим какво ще стане.