Мерни единици

Отскоро живеем в US, и тука ползват странни, екзотични мерни единици.

Основни

1 oz = 28.3495 gram

Pint – http://en.wikipedia.org/wiki/Pint

 

Полезни страници:

 

Следват безсрамно вмъкнати чужди/с неизвестен източник картинки по темата.

 

 

 

 

 

Ват / Волт / Ампер / Ом калкулатор ; Watts – volts – amps – ohms calculator

http://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htm

Conversions and Calculations @aqua-calc.com/